Home

Impuls Brede Scholen, sport en cultuur

De regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ is een landelijke regeling, waarmee het kabinet en de gemeenten meer brede scholen willen realiseren. Daarnaast moet de Impuls het sport- en cultuuraanbod voor de jeugd uitbreiden en sportverenigingen versterken.
Naast It Toanhûs, de Bibliotheek en Miks welzijn zijn ook de schoolbesturen van verschillende onderwijsinstellingen betrokken bij dit project.

Door middel van deze Impuls leveren de combinatiefunctionarissen een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, aan de leefbaarheid in de wijk en aan de samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur.

Door kennismakingslessen te organiseren op het gebied van sport en cultuur wordt ingezet op talentontwikkeling. Ook wordt er met behulp van deze regeling een kwaliteitsimpuls gegeven aan het bewegingsonderwijs op basisscholen.

Op dit moment geeft deze website vooral informatie over de werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen in de voormalige gemeente Skarsterlân.
Er wordt hard aan gewerkt om de site gemeente breed in te richten. Alle activiteiten op het gebied van sport en cultuur in De Friese Meren kunnen straks geplaatst worden.

ling fluent