ClubExtra

ClubExtra

ClubExtra is dè sportvereniging voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Door middel van leuke activiteiten krijgen kinderen meer plezier in sport en bewegen, waardoor ze meer zelfvertrouwen opdoen en achterstanden kunnen wegwerken. Sport en bewegen zouden een lust moeten zijn voor elk kind, maar voor sommige kinderen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn kinderen die door beperkte motorische vaardigheden niet met de les van school meekunnen, niet graag met vriendjes buiten spelen en afhaken bij de sportvereniging, omdat ze het niveau niet bij kunnen benen. Niet alleen het houterige bewegen is een kenmerk van kinderen die in aanmerking komen voor ClubExtra. Vaak is dit gecombineerd met hoogtevrees, faalangst, ADHD of het onvermogen tot samenspelen. Zij kunnen een motorisch steuntje in de rug gebruiken.

Voor genoemde kinderen uit het reguliere onderwijs is ClubExtra in het leven geroepen. Zij worden onder professionele begeleiding bijgeschoold op een achttal bewegingsthema’s; balanceren, springen, zwaaien, mikken en jongleren, tikspelen, doelspelen, bewegen op muziek en stoeispelen. Deze lessen zijn zeer effectief doordat de groepen klein zijn en de kinderen op hun eigen niveau aan sport- en spelactiviteiten deel kunnen nemen. Iets voor uw dochter of zoon? Schroom niet en informeer! Info: Melis v/d Meer (0513-414593)

ling fluent