Betalingen

Betalingen

Bij activiteiten waar kosten aan verbonden zijn worden deze bij aanvang van de activiteit geïnd of op een andere wijze die vooraf duidelijk gecommuniceerd is naar de deelnemers.